Jednání Rady

11. 12. 2008 8:50

Jednání Rady dne 4. prosince 2008

Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny se uskutečnilo dne 4. prosince 2008 v 11:00 hod. v budově Úřadu vlády (nábř. E. Beneše 4, místnost č. 147). 

Program 

1. Noví členové Rady, zástupce Kanceláře prezidenta republiky a zástupce Ministerstva zahraničních věcí

2. Informace o výstavě k 60. výročí Charty lidských práv

3. Návrh zákona o právu shromažďovacím

4. Návštěva Komise expertů Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ve dnech 10. – 12. prosince 2008 v ČR (monitoring plnění závazků vyplývajících z Charty)

5. Třetí periodická zpráva o plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin

6. Informace o úpravě pietních míst a památníků Chorvatů v obcích Dobré Pole, Jevišovka a Nový Přerov, připomínajících také násilné vysídlení příslušníků chorvatské menšiny z jihomoravských obcí Jevišovka, Dobré Pole a Nový Přerov po únoru 1948 (úkol vyplývající z usnesení vlády č. 742 ze dne 27. června 2008)

7. Dotační programy Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin

8. Dům národnostních menšin v Praze

9. Návrh na jmenování zástupce Moravskoslezského kraje členem Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy

Usnesení č. 73:

Rada souhlasí se jmenováním Mgr. Daniela Vrány (MS kraj) členem Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy.

10. Návrhy na změny v Dotačních výběrových komisích Ministerstva kultury

Usnesení č. 74:

Rada bere na vědomí návrhy změn ve složení Výběrové dotační komise v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin a Výběrové dotační komise v programu na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin tak, jak byly prezentovány zástupci menšin a resortu kultury a jak jsou uvedeny v tomto záznamu.

11. Různé

Podnět D. Pawlitové, reagující na situaci v Litvínově a Janově

Usnesení č. 75:

Rada vítá vytvoření meziresortní pracovní skupiny pro potírání rasismu a extremismu a žádá sekretariát aby situaci sledoval a přinášel případné návrhy na další opatření.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty