Jednání Rady

9. 11. 2012 15:27

Jednání Rady dne 6. listopadu 2012

Program:
1. Analýza zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (menšinový zákon) a statutu Rady
2. Nová iniciativa České televize ohledně národnostních menšin – vznik Tvůrčí producentské skupiny pořadů pro národnostní, etnické a jiné menšiny (informace vedoucího TPS a následná debata)
3. Dotační programy ministerstva kultury, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadu vlády, obměna členů příslušných Výběrových dotačních komisí
4. Informace o Magistrátu hl. m. Prahy (Dům národnostních menšin, Integrační centrum Praha)
5. Aktuální stav novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení (informace ministerstva vnitra)
6. Různé


 Usnesení 125
Rada souhlasí s pověřením sekretariátu připravit pro předsedu Rady návrh materiálu Návrh změny Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a jmenování členů Rady, a to ve věci běloruské komunity.

Usnesení 126
Rada souhlasí s pověřením sekretariátu připravit pro předsedu Rady návrh materiálu Návrh změny Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a jmenování členů Rady, a to ve věci vietnamské komunity.

Usnesení 127
Rada vítá iniciativu České televize zřídit Tvůrčí producentskou skupinu pořadů pro národnostní, etnické a jiné menšiny a žádá o tlumočení tohoto stanoviska generálnímu řediteli České televize.

Usnesení 128
Rada bere na vědomí návrhy změn ve složení Výběrové dotační komise ministerstva kultury v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin a programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, tak, jak byly prezentovány zástupci menšin a resortem kultury a jak jsou uvedeny v záznamu z tohoto jednání.
Rada bere na vědomí návrhy změn ve složení Výběrové dotační komise ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, tak, jak byly prezentovány zástupci menšin a resortem školství, mládeže a tělovýchovy, a jak jsou uvedeny v záznamu z tohoto jednání.
Rada svému předsedovi navrhuje změny ve složení Výběrové dotační komise v dotačním programu Úřadu vlády Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, a to za německou menšinu Bc. Jana Bartoše za Mojmíra Koláře a předsedu komise MgA. Martina Martínka za Mgr. Ondřeje Klípu.

Usnesení 129
Rada schvaluje Jednací řád Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků uvedený v příloze tohoto záznamu.

Usnesení 130
Rada souhlasí s nominací Ing. Igora Zolotareva, místopředsedy Rady, jako jejího zástupce v Meziresortní koordinační skupině pro oblast boje proti obchodování s lidmi.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter