Jednání Rady

15. 10. 2015 12:12

Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny dne 14. října 2015

Program:

1. Jmenování místopředsedy / místopředsedkyně Rady za veřejnou správu
2. Výsledky jednání Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání se zástupci Českého rozhlasu; aktuální situace ve vysílání ČRo;
3. Dotační výběrová řízení

a. Ministerstva kultury,
b. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
c. Úřadu vlády;

4. Informace o aktivitách sekretariátu Rady – legislativní návrhy (podnět polské menšiny)

a. Obecní kroniky,                                                                                                                                                                                                                                              b. Hlášení na nádražích v jazyce národnostní menšiny;

5. Informace o materiálech projednaných vládou;

6. Různé.


Jednání až do bodu 5 vedl místopředseda Rady Martin Dzingel.

Usnesení č. 163

Rada doporučuje svému předsedovi, aby do funkce místopředsedkyně Rady vlády pro národnostní menšiny jmenoval náměstkyni pro řízení sekce pro lidská práva, Mgr. Martinu Štěpánkovou.

Usnesení č. 164

Rada svému předsedovi navrhuje jmenovat do Dotační výběrové komise programu podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Jána Sebechlebského (za slovenskou menšinu) a Renatu Weinerovou (za Úřad vlády).

Usnesení č. 165

Rada svému předsedovi navrhuje jmenovat do Dotační výběrové komise programu podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Oľgu Marčekovou (za slovenskou menšinu) a Renatu Weinerovou (za Úřad vlády).

 

Usnesení č. 166

Rada svému předsedovi navrhuje jmenovat do Dotační výběrové komise programu podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Renatu Weinerovou (za Úřad vlády).

Usnesení č. 167

Rada má za to, že ve věci návrhu novelizace zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, pro účely provádění zápisů do obecní kroniky v dvojjazyčné formě současná právní úprava vyhovuje požadavku a ukládá sekretariátu jednat v této věci s příslušnými obcemi.

Usnesení č. 168

Rada doporučuje návrh novelizace vyhlášky č. 173/1995 Sb., dopravního řádu drah, aby byla zavedena hlášení v jazyce národnostní menšiny na nádražích v obcích, kde je vyšší než 10% zastoupení občanů příslušné menšiny.

Zvukový záznam vpravo v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter