Jednání Rady

2. 11. 2017 14:31

Jednání Rady dne 2. listopadu 2017

Program

 1. Funerální pracovní skupina – pokračování její činnosti
 2. Informace Ministerstva zahraničních věcí o aktuálním vývoji v záležitosti systému VISAPOINT
 3. Čtvrtá monitorovací zpráva o plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Českou republikou
 4. Dotační programy zaměřené na národnostní menšiny
  1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  2. Ministerstvo kultury
  3. Úřad vlády ČR
 5. Výměna členů (rozšíření) dotační výběrové komise na Ministerstvu kultury, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a poradních grémií na Úřadu vlády
 6. Informace o změně statutu Rady
 7. Různé

 • Informace Ministerstva zahraničních věcí o aktuálním vývoji v záležitosti systému VISAPOINT

Usnesení č. 195

Rada bere na vědomí informaci Ministerstva zahraničních věcí o postupu v záležitosti systému VISAPOINT.

 • Čtvrtá monitorovací zpráva o plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Českou republikou

Usnesení č. 196

Rada doporučuje svému předsedovi, aby předložil Čtvrtou monitorovací zprávu o plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Českou republikou k projednání vládě.

 • Výměna členů (rozšíření) dotační výběrové komise na Ministerstvu kultury, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a poradních grémií na Úřadu vlády

Usnesení č. 197

Rada bere na vědomí návrhy změn ve složení Výběrové dotační komise ministerstva kultury v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin za maďarskou, řeckou a srbskou menšinu, tak, jak byl prezentován a jak je uveden v záznamu z tohoto jednání.

Usnesení č. 198

Rada bere na vědomí návrh změny ve složení Výběrové dotační komise ministerstva kultury v programu podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin za ruskou a srbskou menšinu, tak, jak byl prezentován a jak je uveden v záznamu z tohoto jednání.

Usnesení č. 199

Rada bere na vědomí návrh rozšíření Výběrové dotační komise ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu podpory vzdělávacích aktivit národnostních menšin o ruskou menšinu, tak, jak byl prezentován a jak je uveden v záznamu z tohoto jednání.

Usnesení č. 200

Rada souhlasí se jmenováním Igora Zolotareva za ruskou menšinu do Výboru pro dotační politiku a do Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání.

Usnesení č. 201

Rada souhlasí se jmenováním Dany Hruškové za romskou menšinu do Komise dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

 • Návrh na pojmenování některé z ulic v Praze po Vasylu Makuchovi

Usnesení č. 202

Rada souhlasí s návrhem spojení jména Vasyla Makucha s názvem ulice, náměstí či parku v Praze, mj. s ohledem na nadcházející 50. výročí okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy a s tím souvisejícím činem Vasyla Makucha. Rada doporučuje svému předsedovi podat v této věci podnět Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

 • Nominace nových členů Rady

Usnesení č. 203

Rada vyjadřuje poděkování zástupcům bulharské, německé, romské a slovenské menšiny, kterým končí druhé funkční období, za jejich činnost v Radě, jmenovitě pak Mgr. Martinu Dzingelovi, místopředsedovi Rady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter