Jednání Rady

8. 4. 2015 12:29

Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny dne 24. března 2015

Program:

  1. Prezentace přístupu veřejnoprávních médií (ČT, ČRo) vůči příslušníkům národnostních menšin;
  2. Dotační výběrová řízení Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Úřadu vlády;
  3. Informace o Monitorovací návštěvě Výboru expertů Rady Evropy na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků;
  4. Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2014;
  5. Informace o aktivitách sekretariátu Rady;
  6. Personální obměny v poradních orgánech dotačních programů Ministerstva kultury;
  7. Různé.

Usnesení č. 154

Rada souhlasí s tím, že vedle písemného zápisu z jednání Rady bude na webu Rady zveřejněn i jeho zvukový záznam.

Usnesení 155:

Rada pověřuje Pracovní skupinu pro menšinové vysílání, aby zajistila stálou spolupráci s pověřenými zástupci ČT a ČRo ve věci menšinového vysílání.

Usnesení 156

Rada souhlasí se způsobem hlasování o Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2014 metodou per rollam.

Usnesení č. 157

Rada pověřuje sekretariát uspořádat  pokračování semináře „Právo a zájem států o menšiny – krajany za hranicemi“, tentokrát zaměřeného na historii Ruska a vztahu k českým zemím.

Usnesení č. 158

Rada bere na vědomí návrh změny ve složení Výběrové dotační komise ministerstva kultury v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin tak, jak byl prezentován a jak je uveden v záznamu z tohoto jednání.

Usnesení č. 159

Rada svému předsedovi navrhuje jmenovat zástupkyni řecké menšiny do Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání tak, jak byl návrh prezentován a jak je uveden v zápisu z tohoto jednání.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter