Jednání Rady

1. 11. 2018 12:45

Usnesení Rady per rollam č. 218 (1. listopad 2018)

Rada vlády pro národnostní menšiny dne 1. listopadu 2018 schvaluje Jednací řád Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

ANO NE ZDRŽEL/A SE / NEHLASOVAL/A
18 0 1/13

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter