Jednání Rady

21. 1. 2019 9:42

Usnesení Rady per rollam č. 219 (24. ledna 2019)

Rada bere na vědomí návrhy změn ve složení Výběrové dotační komise ministerstva kultury v programu podpory programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice za chorvatskou (Mgr. Elišku Leisserovou), maďarskou (Anna Rákoczi), německou (PhDr. Jiří Vidím) a polskou menšinu (Paweł Kawulok) tak, jak o to požádal Svaz Maďarů dne 14. ledna 2019, Shromáždění německých spolků dne 10. ledna 2019 a organizace polské menšiny dne 20. listopadu 2018. Stejně tak ve výběrové dotační komisi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin za maďarskou menšinu, jak o to v říjnu 2018 požádal Svaz Maďarů  (Borbála Csoma).

ANO NE ZDRŽEL(A) SE/NEHLASOVAL(A)
18 0 0/16

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter