Národnostní menšiny

10. 4. 2006 13:32

Chorvatská národnostní menšina

K chorvatské národnosti se v ČR podle posledního sčítání lidu v roce 2011 přihlásilo 1 125 osob. Historie usídlení Chorvatů v českých zemích se odvíjí již od konce 16. století, kdy do českých zemích přišli Chorvaté prchající z Balkánu před expanzí Osmánské říše. Viz Richard Jeřábek: Moravští Charváti - dějiny a lidová kultura (Antologie), Brno 1991.

Aktivity

Zajišťuje Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, které každoročně pořádá Chorvatský kulturní den. Sdružení, ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, zřídilo v obci Jevišovka (v budově bývalé měšťanské školy) stálou muzejní expozici o historii a životě Chorvatů na jižní Moravě.

Spolupráce s Radou vlády

Chorvatská národnostní menšina měla do roku 2005 v Radě jednoho zástupce. Od té doby do roku 2007, kdy byl opět zástupce chorvatské menšiny jmenován členem Rady, byl - podle statutu Rady - zván tento zástupce na jednání Rady jako její stálý host.

Dne 12. března 2007 byl jmenován za chorvatskou menšinu opět zástupce, a to usnesením vlády ze dne 12. března 2007 č. 226 o jmenování členů Rady (příloha k usnesení).

Aktivní spolupráce se týká finanční podpory v rámci dotačních programů Ministerstva kultury. To podpořilo otevření stálé muzejní expozice v Jevišovce a každoročně podporuje konání Chrovatského kulturního dne.

Materiály týkající se menšiny:

Sborník příspěvků ze semináře o implementaci zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin v ČR. Koloděje, 2. prosince 2003, Praha 2004. Příspěvek o chorvatské národnostní menšině na s. 51.

Informace o stálé expozici k historii chorvatské národnostní menšiny na jižní Moravě v obci Jevišovka, jednání vlády dne 13. října 2003 (č.j. 1300/03).

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 6. října 1999 č. 1048, o současném postavení chorvatské menšiny v České republice, materiál hodnotí opatření učiněná k vybudování muzejní expozice v obci Jevišovka v rámci expoziční činnosti Regionálního muzea Mikulov. Na základě iniciace sekretariátu Rady bylo vybudování expozice významně podpořeno v rámci dotačního programu Ministerstva kultury.

Informace o aktuální situaci německé národnostní menšiny a o vybraných otázkách chorvatské a polské národnostní menšiny v České republice, jednání vlády dne 12. února 2003 (č.j. 138/03). Materiál pro schůzi vlády předložil předseda Rady jako informaci členům vlády, která hodnotí situaci příslušníků německé a chorvatské národnostní menšiny s ohledem na opatření v důsledku druhé světové války, zvláště pak situaci v oblasti polského národnostně menšinového školství. (Deutsche Version hier).

Usnesení vlády ze dne 6. října 1999 č. 1048, o současném postavení chorvatské menšiny v České republice, jímž vláda ČR vzala na vědomí faktografickou zprávu o Chorvatech v ČR a schválila prohlášení, v němž vyjádřila politování nad perzekučním aktem, bezprávím, které postihlo chorvatskou menšinu po únoru 1948.

Nejvýznamnější organizace

Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR - mezi deklarované cíle patří uchování identity (zvyků, krojů), a z toho hlavně chorvatského čakavského nářečí. Ostatní - viz výše.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie