Národnostní menšiny

9. 12. 2020 13:49

Maďarská národnostní menšina

Maďarská národnostní menšina

Podle výsledků posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se k maďarské národnosti přihlásilo 8 920 obyvatel České republiky.
Historie Čeští Maďaři představují minoritu původní maďarské národnostní menšiny žijící na Slovensku. Nejvýznamnější vlna přílivu Maďarů do českých zemí se uskutečnila po 2. světové válce v rámci tzv. výměny obyvatelstva (nedobrovolné přesídlení do českého pohraničí), ale také dobrovolnou migrací (většinou do větších měst, především za studiem a prací).

Spolková činnost

Spolková činnost maďarské národnostní menšiny je velmi bohatá. Již v roce 1957 vznikl v Praze kroužek maďarských vysokoškoláků Kroužek Endre Adyho. Jeho činnost byla ilegální, neboť vzhledem k tehdejší politické situaci a dobovým zákonným normám nemohl získat žádnou právní subjektivitu. V roce 1969 vznikl studentský kroužek KAFEDIK. V roce 1977 vzniklo v Praze na základě československo-maďarské smlouvy o spolupráci Maďarské kulturní středisko. Teprve v únoru 1990 mohl vzniknout Svaz Maďarů žijících v českých zemích, který se vymezil jako zastřešující občanské národnostní sdružení organizující sebevzdělávání a kulturní vyžití členů a rozvíjející kulturu maďarského jazyka. Svaz má své pobočky v Brně, Lovosicích, Teplicích, Litoměřicích, Plzni a Ostravě. Každoročně pořádá Maďarské kulturní dny, Maďarský ples a řadu kulturních akcí. Svaz Maďarů je také vydavatelem časopisu Prágai Tükör (Pražské zrcadlo), který vychází pětkrát ročně již od roku 1993.

Organizace působící v České republice

 • Svaz Maďarů žijících v českých zemích, z.s.
 • Spolek Iglice, o.s.
 • Spolek maďarských lékařů a přírodovědců v ČR
 • Společnost Artura Görgeyho
 • Spolek Jánose Esterházyho
 • Nadace Rákóczi
 • politicko-občanské hnutí Coexistentia-Soužití – Maďarská sekce
 • Česko-maďarská obchodní komora
 • Maďarská katolická fara v Praze a pražská obec Maďarské reformované církve.
Kromě těchto organizací aktivně působí dva maďarské studentské spolky:
 • Spolek Endre Adyho v Praze (AED)
 • Spolek Ference Kazinczyho (KAFEDIK) v Brně.
Tyto spolky sdružují v uvedených městech vysokoškolské studenty maďarské národnosti, ve většině případů se jedná o občany Slovenské republiky. Studentské spolky aktivně spolupracují s ostatními, již zmíněnými maďarskými organizacemi.

Významné dny

 • 15. březen – povstání roku 1848
 • 20. srpen – den vzniku samostatného maďarského státu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie