Rada vlády pro národnostní menšiny

Předladatel Název projektu Doporučení
komise
1. Asociace řeckých obcí Výuka řeckého jazyka 300 000
2. Židovské muzeum Praha Zmizelí sousedé-výstava prací studentů z regionů 150 000
3. ZŠ s polským jazykem vyučovacím Třinec Miss mister Fitness Euroregion 2002 50 000
4. Svaz Madarů žijících v českých zemích Mimoškolní výuka dětí maďarské národnosti 40 000
5. Ruský institut Odpolední škola 50 000
6. Varaždane-OS bulharské menšiny v ČR Čtu, píšu a mluvím bulharsky 35 000
7. Společnost polských učitelů Lehkoatletická olympiáda žáků ZŠ s polským jazykem 80 000
8. Lyceum Řekyň Řecké tance 40 000
9. Obec Slovákov v ČR Máte rádi čučoriedky 60 000
10. Romano Džaniben Vydávání časopisu 240 000
11. Zvláštní škola Chomutov Interkulturní a multikulturní výchova ve zvláštní škole 10 000
12. Klub slovenskej kultury Slovenské ľudové pohádky - dvojjazyčná čítanka 350 000
13. OS Bona fide Jak se hledá pohádka 50 000
14. Muzeum romské kultury Nebojme se (CD) Romů 200 000
15. Ukrajinská iniciativa v ČR Ridna škola 50 000
16. YETTI climbers Club Amare Roma-fáze III. 340 000
C E L K E M 2 045 000