Rada vlády pro národnostní menšiny

Romská národnostní menšina

1993 - 1996

 • státní dotace na romská periodika - AMARO LAV - ukončený v roce 1995, ROMANO KURKO a GENADALOS
 • památník romským obětem Holocaustu v Letech u Písku
 • podpora činnosti Muzea romské kultury v Brně, snaha prosadit státní dotaci na rekonstrukci objektu pro tuto instituci
 • 3. prosince 1996 projednala Rada návrh na zřízení pracovní skupiny ad hoc Rady pro národnosti vlády ČR pro záležitosti občanů romské národnosti; předseda Rady jmenoval 10-člennou skupinu, jejíchž cílem bylo monitorovat a objektivizovat informace ve vybraných místech interetnických konfliktů a předsedovi Rady posléze předkládat návrhy na možná řešení
 • dotační politika Ministerstva kultury vůči romským občanským sdružením

1997

 • památník romským obětem Holocaustu v Hodoníně u Kunštátu
 • státní dotace na romská periodika - ROMANO KURKO a AMARO GENADALOS
 • Pracovní skupina ad hoc hoc Rady pro národnosti vlády ČR pro záležitosti občanů romské národnosti předložila Radě dne 29. dubna 1997 Závěrečnou zprávu o situaci v Písku
 • Rada pro národnosti projednala a schválila materiál ministra vlády a předsedy Rady Zpráva o situaci romské komunity v ČR a opatřeních vlády napomáhajících její integraci ve společnosti
 • spolupráce sekretariátu Rady na přípravě semináře Zákaz diskriminace a zajištění rovné příležitosti - 20. května 1997 Praha (spolu s velvyslanectvím USA)

Nejvýznamnější organizace

 • ROMSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA
  Praha
 • SPOLEČENSTVÍ ROMŮ NA MORAVĚ
  Brno (registrace MV dne 31.10.1991)
 • OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROMŮ V ČESKÉ REPUBLICE
  Valašské Meziříčí (registrace MV dne 20.4.1994)
 • RADA DEMOKRATICKÉHO SVAZU ROMŮ V ČESKÉ REPUBLICE
  Kladno (registrace MV dne 10.9.1990)
 • SPOLEČNOST ODBORNÍKŮ A PŘÁTEL MUZEA ROMSKÉ KULTURY
  Brno (registrace MV dne 5.10.1991)
 • FOND POROZUMĚNÍ A NADĚJE
  Rokycany