Rada vlády pro národnostní menšiny

Maďarská národnostní menšina - periodika

 
  

 

Prágái Tükör, kulturně-společenský časopis, čtvrtletník

Vydavatel časopisu: Svaz Maďarů žijících v Českých zemích

Jde o jediné maďarské národnostně menšinové periodikum, jehož vydávání je podporováno ze státního rozpočtu. Periodicita 5krát ročně, stránkový rozsah 90 až 100 stran. Tiskovina je obsahově zaměřena na zachování kulturní identity maďarské menšiny v České republice. V každém čísle je uvedeno české a anglické resumé. Časopis je vydáván na profesionální úrovni, vychází od roku 1993.

Rok 2003

Výše dotace

1 135 000,- Kč

Celkové náklady

1 278 601,- Kč

Podíl dotace na projektu

89,00 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

54,77 %

Příjmy z prodeje

97 620,- Kč

Příjmy z inzerce

0,- Kč

Vydání

5x ročně

Cena výtisku

25,- Kč

Celkový náklad

5 000 ks

Remitenda

8 000,- Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

Prodaný náklad podle příjmů