Stránka byla přesunuta do archivu

30. 4. 2006 7:22

Kraj Vysočina

Výbor nebyl zřízen a ani žádný jiný poradní orgán. V kraji Vysočina je zřízen Fond Vysočiny, který soustřeďuje část rozvojových prostředků kraje. Tyto prostředky jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím grantových programů, a to formou dotací a půjček na základě zásad stanovených Statutem a v souladu se schválenými prioritami kraje, nezávisle na rozpočtovém roce. Fond Vysočiny je jedním z nástrojů pro postupnou realizaci Programu rozvoje kraje Vysočina. Jednotlivé subjekty si mohou podat žádost do vyhlašovaných programů bez ohledu na národnostní příslušnost. Samostatné programy určené pouze národnostním menšinám vyhlašované nejsou.

Funkce koordinátora romských poradců je kumulovaná s následujícími agendami - protidrogová politika, prevence kriminality a integrace azylantů. To znamená, že romský koordinátor vykonával v roce 2005 celkem čtyři agendy. Od roku 2006 je agenda protidrogové politiky delegována na dalšího pracovníka.

www stránky kraje

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter