Výbory v krajích

28. 4. 2006 7:30

Liberecký kraj

Komise Rady kraje pro národnostní menšiny a sociální začlěňování

www stránka

Kontakt:
U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2, tel. 485 226 558 fax 485 226 329,


Komise působí jako poradní orgán Rady zastupitelstva Libereckého kraje.

 Komise je zřízena jako iniciativní a poradní orgán Rady kraje pro oblast sociální politiky a problematiky národnostních menšin. Zejména plní úkoly, jimiž jej pověří Rada, jíž se ze své činnosti odpovídá. Je oprávněna předkládat podněty, návrhy nebo stanoviska z oblasti předmětu své činnosti Radě. Soustřeďuje, projednává a předkládá jí informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování jednotných cílů sociální politiky kraje a koordinuje plnění úkolů vyplývajících z Plánu rozvoje kraje a jiných strategických dokumentů.

Dotační politika: grantový fond Libereckého kraje, program: Podpora sociálních programů Libereckého kraje (předmět podpory: Projekty podporující aktivity národnostních a etnických menšin).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter