Stránka byla přesunuta do archivu

26. 4. 2006 8:08

Olomoucký kraj

Výbor pro národnostní menšiny nebyl v Olomouckém kraji ustaven s ohledem na výsledky sčítání lidu v roce 2001 a faktickou absenci silnějších subjektů participujících na aktivitách národnostních menšin.

Agenda související s problematikou národnostních menšin je vykonávána PhDr. Renátou Köttnerovou, která zejména vykonává funkci koordinátorky pro romské záležitosti a zabývá se rovněž integrací cizinců a azylanty.
Kontakt: Krajský úřad, odbor sociálních věcí tel./fax 585 508 218, 585 508 572, e-mail r.kottnerova@kr-olomoucky.cz.

Dotační programy Olomouckého kraje ve vztahu k národnostním menšinám nejsou odděleny od ostatních programů. Občanská sdružení, humanitární organizace a fyzické osoby mohou žádat o poskytnutí příspěvků na činnost do 20 000,- Kč, a to na následující oblasti: vzdělání a věda, mládež, kultura, sport a tělovýchova, prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí, zdravotnictví, sociální služby a humanitární pomoc, turistický ruch a životní prostředí. O poskytnutí příspěvků rozhoduje Rada kraje. Zmíněné subjekty i obce se v roce 2005 mohly ucházet o dotaci v rámci tzv. významných projektů Olomouckého kraje, o jejichž poskytnutí rozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje, a to ve stejných oblastech. V roce 2005 se žádná organizace směřující aktivity k národnostním menšinám neucházela o dotaci v rámci významných projektů.

www stránky kraje

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter