Stránka byla přesunuta do archivu

25. 4. 2006 8:10

Pardubický kraj

Komise Rady kraje pro integraci romské komunity a dalších etnických skupin

www stránka

Kontakt:
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel. 466 026 111, fax 466 611 220, e-mail: posta@pardubickykraj.cz

Usnesením Rady Pardubického kraje byla zřízena Komise Rady Pardubického kraje pro integraci romské menšiny a dalších etnických skupin. Krajská koordinátorka pro romské záležitosti je zařazena na odboru sociálních věcí a spravuje tyto agendy: a) integrace romských komunit b) integraci cizinců a azylantů Vzhledem k velikosti kraje a dané problematice je tato kumulace agend únosná. Z rozpočtu Pardubického kraje jsou finančně podporovány v rámci dotačního řízení projekty v Programu integrace romské komunity a integrace cizinců.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter