Stránka byla přesunuta do archivu

2. 5. 2006 12:51

Havířov

Výbor není zřízen.
Od 1. ledna 2004 byla na Magistrátu města Havířova zřízena funkce poradce pro národnostní menšiny, jehož úkolem je vyřizování agendy práv příslušníků národnostních menšin, sledování národnostních menšin, spolupráce se školami, které navštěvují děti národnostních menšin, poskytování informací o vyřizování úředních záležitostí na správních úřadech apod. Tento poradce úzce spolupracuje s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje - poradcem pro národnostní menšiny (romským poradcem).

www stránka

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter