Stránka byla přesunuta do archivu

11. 10. 2002 0:00

Přehled výborů / komisí pro národnostní menšiny ve statutárních městech

 

Přehled výborů / komisí pro národnostní menšiny – magistráty

město

název výboru / komise

členové

kontakt

poznámka

Brno

Výbor pro národnostní menšiny

předseda: Ing. Zdeněk Polívka, CSc.
členové: Mgr. Zdeňka Tůmová, Mgr. Miroslav Zima, RNDr. Eva Fojtíková, RNDr. Anastasios Jiaxis 
tajemník: PhDr. Miloš Vraspír

www.brno.cz/

Husova 12, 602 00 Brno
tel. 542 171 111

horova.jarmila@brno.cz

zřízeny též výbory MČ Řečkovice a Mokrá Hora, Kohoutovice, Bohunice

Liberec

Komise pro národnostní menšiny Rady města Liberec

předsedkyně: PhDr. Václava Vokounová

členové: Mgr. Dana Lysáková, Mgr. David Václavík, Marta Kottová, Mgr. Věra Vohlídalová, Věra Straková, Eliška Matternová, Irena Pilná, Jana Pilnáčková, Jiří Havelka, Michal Horňák, Ing. Martin Limarina, Rudolf Dreithaller, Dušan Kotlár, Jiří Duna
tajemnice: Gabriela Krupičková
garant: RNDr. Gamba

www.liberec.cz

Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
tel. 485 243 111

e-mail tajemnice:
krupickova.gabriela@magistrat.liberec.cz

Mgr. Dana Lysáková: tel. 482 750 953

Most

Komise pro otázky národnostní menšiny Rady města Most

předseda: MUDr. Jan Cee
členové: Vladimír Pazucha, Iveta Millerová, Jarmila Mirgová, Ilona Sichrovská, Zdeněk Pobuda, Michal Polívka, Josef Pova, Bc. Vlasta Jakubcová
tajemník: Mgr. Jiří Bureš

www.mumost.cz
odkaz na komisi: http://www.mumost.cz/mesto/rada/komiserady.htm

Radniční ul. č. 1
434 69 Most
tel. 476 448 111

e-mail: posta@mumost.cz 

Praha

Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin

předseda: Mgr. Hana Halová
členové: PhDr. Jaroslav Balvín, CSc., Božena Fílová, Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., PhDr. Andrej Sulitka, CSc., Ladislav Goral, PhDr. Helena Nosková, CSc., Mgr. Lukáš Novotný, Ing. Petr Popov, Mgr. Maria Zacharieva, Ing. Anna Kamasová, Gisela Javůrková, Margit Řehoříková, Michal Chrząstowski, PhDr. Vlado Oláh, Ing. Władysław Adamiec, Marie Gailová, Jiří Havel, Ing. Rudolf Matola, Ing. Igor Zolotarev, Ing. Václav Landa, Elefteria Petelíková, Ing. Androniki Podlahová, MUDr. Mária Miňová, Mgr. Miloslav Beňo, Mgr. Branka Kubešová, CSc., Viktor Rajčinec, Alexandra Škrlandová, Ing. Nguyen Tung, CSc.
tajemnice: Mgr. Jana Černá

http://www.praha-mesto.cz/

www stránky komise:
http://www.praha-mesto.cz/zastupitelx/komise.aspx?kid=10034

Magistrát:
Mariánské nám. 2
Praha 1
tel. - ústředna 236 001 111

e-mail: hana.halova@cityofprague.cz
           jana.cerna@cityofprague.cz 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter