Stránka byla přesunuta do archivu

1. 4. 2006 11:19

Praha 5 - Městská část

Devítičlenná Etnická komise (předsedkyní členka zastupitelstva, dva další zastupitelé, tři zástupci Romů, dva odborníci, dva zástupci nestátních neziskových organizací, jeden úředník)


www stránka


Kontakt:

nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5, tel. 257 000 543, fax 257 325 132, e-mail: katerina.miartusova@p5.mepnet.cz; eva.kalhousova@p5.mepnet.cz


Etnická komise se na svých zasedáních konaných pravidelně jednou měsíčně zabývá všemi aktuálními problémy romské komunity i ostatních národnostních menšin Praze 5 (např. zajištění bydlení a kvalita bydlení, nezaměstnanost, kriminalita, záškoláctví apod.) a zaujímá stanoviska jak ke koncepčním otázkám, tak k řešením jednotlivých konkrétních problémů. Komise rovněž podporuje společenské, kulturní a sportovní akce určené pro příslušníky národnostních menšin. Kromě členů komise se zasedání pravidelně zúčastní zástupci škol, Policie ČR, romská terénní pracovnice Úřadu MČ Praha 5 a terénní pracovnicí o.p.s. Člověk v tísni. Do působnosti komise náleží jak záležitosti národnostních menšin, tak i problematika integrace romské komunity a integrace cizinců. Zahrnutí všech těchto otázek do působnosti etnické komise nepřináší žádné komplikace. Z organizací národnostních menšin se jednání komise pravidelně zúčastní předsedkyně občanského sdružení Romano dives.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter