Stránka byla přesunuta do archivu

22. 3. 2006 11:49

Třinec / Trzyniec (okr. Frýdek-Místek)

Jedenáctičlenný výbor (zřízen v roce 2002, předsedou člen zastupitelstva; zastoupeny polská, řecká a slovenská menšina)

www stránka

Kontakt:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, tel. 558 306 111, fax 558 306 143, e-mail: epodatelna@trinecko.cz

Výbor administruje záležitosti národnostních menšin, dochází ke spolupráci s odborem školství a kultury Městského úřadu v záležitostech školství. Na území správního obvodu města je několik škol s polským jazykem vyučovacím.

Agendu romských komunit spravuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu. Romský poradce pracující na Městském úřadě řeší romskou problematiku na území města. Je v kontaktu s romskými poradci kraje a spolupracuje na projektu Podpora romských žáků středních škol.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter