Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

1. 4. 2020 11:16

COVID-19: Program Antivirus - vyjádření zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Dne 1.4.2020 vydala zmocněnkyně vlády pro lidská práva své vyjádření k programu Antivirus a jeho využitelnosti nestátními neziskovými organizacemi.

Dle výkladu zmocněnkyně jsou NNO oprávněny se programu Antivirus účastnit. Podmínkou ovšem je, že zaměstnancům, které NNO řídí ve smyslu zákoníku práce, nejsou jejich mzdové náklady hrazeny z veřejných rozpočtů (dotací a evropských fondů). Duplicitní úhrada takových nákladů není dovolena. 

Upozorňujeme, že se jedná o výklad zmocněnkyně vycházející z dostupných informací ke dni 1.4.2020. Čekáme na potvrzení výkladu a jeho případné upřesnění ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Celý text stanoviska naleznete v příloze této zprávy. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie