Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

11. 9. 2013 13:02

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2014

Dne 11. září 2013 vláda schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014. Jejich účelem je vymezit prostor státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím a jeho konkrétní naplnění dotačními programy, které jsou v kompetenci jednotlivých ministerstev, a to na rok 2014. Toto rozhodnutí vlády současně dává nestátním neziskovým organizacím komplexní základní informaci, s jakými dotačními programy státu jako celku mohou v následujícím roce počítat, a tedy slouží i jako podklad pro jejich plánování.

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro následující rok stanovuje vláda na návrh předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace každoročně, a to již od roku 2000.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie