Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

2. 2. 2021 16:28

Kalkulačka finančního zdraví neziskové organizace

Centrum pro výzkum neziskového sektoru na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně vytvořilo software pro hodnocení finančního zdraví nestátních neziskových organizací, který je organizacím k dispozici zdarma.

Kalkulačka finančního zdraví nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), byla vytvořena v rámci projektu s názvem Model finančního zdraví neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti, který byl realizován od ledna 2019 do prosince 2020 v rámci programu TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Cílem projektu bylo vytvoření softwaru pro hodnocení finančního zdraví NNO, který je založen na predikčních modelech. Modely umožňují identifikovat faktory významně přispívající k rozlišení mezi finančně zdravými a nezdravými NNO a rovněž dokážou vyhodnotit a predikovat pravděpodobnost finanční zranitelnosti, a to na základě stanovení ratingu. Modely nabízejí vhodný nástroj zejména pro vlastní sebehodnocení NNO a orientační přehled mohou poskytnout i veřejné správě.

Pro úspěšnou implementaci a propagaci výsledků projektu byly zvoleni dva aplikační garanti, a to Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, zejména s ohledem na její koordinační, iniciativní a poradní úlohu, a Junák – český skaut, z. s., který se s ohledem na svou organizační strukturu podílel na formulaci modelů v případě kalkulačky pro vzájemně prospěšné organizace.

Navržené modely v podobě kalkulačky jsou bezplatně k dispozici na webových stránkách https://www.fikane.cz/ (Finanční kalkulačka neziskových organizací). Vzhledem ke specifikům různých druhů NNO najdete na této stránce dvě kalkulačky, jednu pro servisní (tzv. veřejně prospěšné) organizace a druhou pro členské (tzv. vzájemně prospěšné) organizace.

Kalkulačka je určena pro účetní jednotky vedoucí podvojné účetnictví (ve zjednodušeném nebo úplném rozsahu). Stručné představení kalkulačky včetně kontaktů na řešitele projektu je uvedeno v powerpointové prezentaci.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie