Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

23. 3. 2021 17:52

11. února 2021

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 11. února 2021.

  1. Zahájení zasedání místopředsedkyní Rady a představení nových členů Rady
  2. Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 4. září 2020
  3. Osvěta neziskového sektoru v oblasti boje proti financování terorismu 
  4. Právní a finanční aspekty zajišťování dobrovolníků v době pandemie nemoci covid-19 z pohledu NNO
  5. Představení plánovaných cílů a opatření v rámci připravovaného strategického ma-teriálu vůči NNO na léta 2021 až 2030
  6. Představení materiálu „Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci mate-riálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2019“
  7. Informační blok  (činnost Výboru pro legislativu a financování, činnost Pracovní skupiny k veřejným sbírkám, dotační program „Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO“)
  8. Různé 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter