Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

28. 8. 2020 9:10

MV ČR – materiál o osvětě neziskového sektoru v oblasti boje proti financování terorismu

Ministerstvo vnitra ČR publikovalo materiál "Osvěta pro neziskový sektor v oblasti boje proti financování terorismu".

Přestože nevládní neziskové organizace vykonávají pro společnost mnoho užitečných činností, mohou být zneužity také k financování nebo jiné podpoře terorismu. K tomu může dojít i bez vědomí samotné organizace a je proto třeba této ob­lasti věnovat náležitou pozornost. Jako vhodná prevence může posloužit znalost možných způsobů zneužití, ale také opatření ke zmírnění rizik, jejich předcházení a detekci.

V příloze této zprávy naleznete více informací, a to leták obsahující krátké shrnutí klíčových bodů a dále pak obsáhlejší brožuru.

V případě dotazů kontaktujte Odbor bezpečnostní politiky, MV ČR na emailové adrese obp@mvcr.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie