Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

2. 9. 2021 11:11

Plán akcí na měsíc září 2021

Seznam plánovaných akcí výborů a pracovních skupin Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a dalších důležitých termínů v září 2021:

6. září 2021 Jednání Výboru pro legislativu a financování
8. září 2021 Jednání Pracovní skupiny k veřejným sbírkám
20. září 2021 Termín pro podání žádostí v dotačním programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2022
29. září 2021 Jednání Pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v parcipativních procesech

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie