Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

25. 1. 2011 15:10

Podvojné účetnictví

Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen "Zásady"). Zásady jsou závazná pravidla pro poskytování dotací jednotlivými resorty – ministerstvy.

Podle Zásad budou muset neziskové organizace včetně všech občanských sdružení, které čerpají dotace počínaje rokem 2011, účtovat v podvojném účetnictví.

Důvodem této změny je jednak to, že podvojné účetnictví je již řadu let fakticky vyžadováno řadou resortních ministerstev, které dotace poskytují, dále pak to, že přináší pravdivý a věrný obraz o nakládání s veřejnými finančními prostředky podstatně lépe než účetnictví jednoduché. Požadavek vedení podvojného účetnictví bude poprvé obsahovat Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým bude příjemci z řad neziskových organizací dotace přiznána na rok 2011. V případě, že nezisková organizace nesplní tuto podmínku, bude to posuzováno jako nesplnění některé z ostatních podmínek Rozhodnutí, tedy jako sakcionované porušení rozpočtové kázně.

Kromě podvojného účetnictví přinášejí nové Zásady i další ustanovení, které neziskovým organizacím pomohou. Nastavují nové závazné termíny harmonogramu vyhlašování dotačních řízení, jejich vyhodnocování a také uvolňování konkrétních dotací. Poskytovatelé veřejně prospěšných služeb a aktivit budou již do konce roku předcházejícího roku realizace projektu informováni o výsledcích práce výběrových komisí, tedy se dozví, zda uspěli se svojí žádostí či nikoliv. Dotace pak bude uvolněna již do konce března roku, ve kterém je projekt realizován. Pokud se jedná o dlouhodobý projekt, který vyžaduje kontinuální financování, dostanou jeho nositelé dotaci ve dvou splátkách, do konce března a do konce září. Tyto termíny budou znamenat snazší plánování cash flow na straně neziskové organizace, včasné zahájení podpořených projektů, a tím ve výsledku efektivnější a transparentnější používání peněz ze státního rozpočtu.


JUDr. Hana Frištenská
vedoucí Oddělení sekretariátu
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie