Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 9. 2020 16:30

Premiér Andrej Babiš a zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková zahájili výstavu věnovanou nestátním neziskovým organizacím

V pátek 4. září premiér Andrej Babiš a zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková slavnostně otevřeli v Lichtenštejnském paláci výstavu „Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji proti covid-19.“ Výstavu uspořádal sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pod záštitou zmocněnkyně pro lidská práva.

Zahájení výstavy Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji proti covid-19

Putovní výstava dokumentující obrovské nasazení a nezištnou pomoc neziskových organizací během nouzového stavu byla zahájena bezprostředně před druhým řádným zasedáním Rady vlády pro nestátní neziskové organizace („Rady“) v tomto roce.

Děkuji neziskovým organizacím za jejich práci. Pomoc, solidarita a soudržnost je to, co nám pomůže překonat tohle těžké období,“ řekl premiér a předseda Rady Andrej Babiš při zahájení výstavy. Ve svém projevu ocenil pomoc velkých i malých, méně známých, neziskových organizací poskytovanou ve velkých městech, ale i v menších obcích po celé republice.

Zmocněnkyně pro lidská práva a místopředsedkyně Rady Helena Válková vyzdvihla šíři pomoci, která je z šedesáti šesti vystavených fotografií dobře patrná. „Neziskové organizace okamžitě zareagovaly a s podporou mnoha dobrovolníků nejenže šily roušky, ale podílely se také na distribuci zdravotnického materiálu, ochranných pomůcek i potravinové pomoci. Poskytovaly psychosociální pomoc, pomáhaly rodinám a dětem s výukou i doučováním, staraly se o volný čas dětí zaměstnanců v první linii,“ uvedla.

Tuto reakci neziskových organizací potvrdilo i online dotazníkové šetření prezentované na jednání Rady, které následovalo po slavnostním zahájení výstavy. Z průzkumu provedeného mezi 364 respondenty vyplynulo, že 20 procent organizací rozšířilo služby a uvolnilo kapacity na pomoc lidem postiženým krizí, u organizací poskytujících terénní služby ve znevýhodněných komunitách to bylo až 45 procent. Dalších 19 procent organizací se zapojilo do výroby a distribuce ochranných pomůcek.
Šetření zároveň odhalilo negativní dopad pandemie covid-19 na nestátní neziskové organizace.  Naprostá většina z nich se domnívá, že se dostanou do finančních problémů. Až 80 procent organizací udává, že nebudou v blízké době schopny nadále zajistit poskytování služeb svým klientům; v oblasti práce s dětmi, mládeží a rodinami je to až devadesát pět procent organizací. 

Podle zmocněnkyně pro lidská práva se tato nejistota prolínala celým jednáním Rady. „Proto jsme se členy Rady diskutovali o potřebě přizpůsobení dotační politiky vůči neziskovým organizacím tak, aby mohly řádně vykonávat svou činnost,“ zdůraznila zmocněnkyně.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie