Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 11. 2016 12:10

Premiér Sobotka a ministr Dienstbier poděkovali firemním dárcům za jejich pomoc neziskovému sektoru

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier se dnes ráno v Kramářově vile zúčastnil spolu s premiérem Sobotkou speciální snídaně se zástupci vybraných firem, kteří svými finančními dary významně pomáhají neziskového sektoru.

Akce se konala u příležitosti dnešního Dne dárců, jehož vznik ministr Dienstbier spoluinicioval. V rámci Dne dárců se pak koná celá řada akcí, mimo jiné i Dárcovský summit 2016, na nímž ministr Dienstbier přijal záštitu a také se ho aktivně zúčastní.  

Premiér Sobotka a ministr Dienstbier poděkovali firemním dárcům za jejich pomoc neziskovému sektoru

Premiér Sobotka na dnešní snídani v Kramářově vile připomněl význam společenské odpovědnosti firem a zároveň poděkoval všem přítomným za osobní úsilí i výsledky jejich firem na poli dárcovství.

Ministr Dienstbier, který je zároveň i předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, ve svém vystoupení navázal na premiéra: „Rád abych vyslovil uznání všem firmám, které cítí odpovědnost za zdravý život obce, města, státu či světa nebo je oslovují problémy slabých, životního prostředí, zvířat, péče o nemocné  či mají zájem na rozvoji kultury a sportu.
Firemní dárcovství jako výraz této odpovědnosti  je jedním z jednoznačně pozitivních jevů naší komplikované současnosti a nemyslím tím jen finanční dary neziskovým  organizacím. Mám na mysli dárcovství firem  v tom nejširším slova smyslu.  Vždyť firmy dokáží darovat práci svých lidí, ta nejen formou ryze dobrovolnické práce, ale i času svých špičkových odborníků, kteří například svými právními expertízami, finančním poradenství, či asistencí při budování PR dokáží pomoci neziskovým organizacím službami, které by nikdy nedokázala v takovém rozsahu a kvalitě zaplatit.“

Podle Jiřího Dienstbiera je společenská odpovědnost firem je v podstatě přirozeným spojencem tématu lidských práv v byznysu. „Principy udržitelného podnikání, společenské odpovědnosti a dárcovství v sobě nesou étos respektu k lidským právům, tedy především ke svobodě a k vládě zákona. Firmy, které se otevřeně hlásí k těmto principům a navíc je prakticky uplatňují a prosazují, se v podstatě stávají důležitými spojenci státu,“  uvedl ministr.
Společné foto po setkání ministra Dienstbiera s firemními dárci

„Za Radu vlády pro nestátní neziskové organizace Vám mohu slíbit, že se firemnímu, ale i individuálnímu dárcovství bude i nadále věnovat, protože, jak již řekl pan předseda vlády, firmy v partnerství s neziskovými organizacemi mohou a také mnohdy jsou dynamickou součástí občanské společnosti a je to určitě ku prospěchu všech,“ poděkoval ještě jednou všem účastníkům snídaně Jiří Dienstbier.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter