Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

12. 7. 2022 14:25

Příspěvek nevládních neziskových organizací k přípravě a realizaci programu předsednictví ČR v Radě EU

Dne 31. května 2022 proběhlo jednání Výboru pro EU na pracovní úrovni a Výboru pro EU při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace o politických prioritách předsednictví ČR v Radě EU. Při této příležitosti vznikl materiál "Příspěvek nevládních neziskových organizací k přípravě a realizaci programu předsednictví ČR v Radě EU".

Materiál vznikl na základě spolupráce členů a členek Výboru pro EU při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, kteří v ní zastupují neziskový sektor, a organizací v neformální síti sítí NeoN. Účelem materiálu je iniciovat sdílení zkušeností, odborností a témat, která zapadají do politických priorit předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES) a kterými by nestátní neziskové organizace mohly v rámci CZ PRES přispět k zajištění široké a konstruktivní debaty. Pod jednotlivými zveřejněnými vládními prioritami jsou představeny konkrétní aspekty, které uvedené sítě a organizace považují v rámci vládní priority za klíčové.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie