Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

16. 3. 2020 14:54

Proběhl expertní panel k přípravě Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021–2030

Dne 12. března 2020 uspořádal sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace expertní panel, jehož cílem bylo získat odborný názor na témata, která se dotýkají občanského sektoru a nestátních neziskových organizací.

V rámci tematických pracovních skupin, do kterých byl celý expertní panel rozdělen, účastníci diskutovali současné výzvy, trendy, překážky a možnosti rozvoje občanského sektoru s primárním zaměřením na nestátní neziskové organizace. Současně byl diskusní prostor využit k návrhům možných opatření.

Na expertní panel byli přizváni zástupci veřejné správy (ministerstva i samospráva), akademické obce, médií, soukromého sektoru a především nestátních neziskových organizací tak, aby representovali celou šíři oblastí, ve kterých NNO vyvíjí svou činnost, jako např. sociální a zdravotní péče, vzdělávání, charita, humanitární pomoc, kultura, ochrana životního prostředí, ochrana lidských práv, ochrana práv menšin, prosazování rovnosti a nediskriminace, sport, volný čas a další.

Výstup z tohoto expertního panelu bude sloužit jako jeden ze základních podnětů pro tvorbu nové vládní strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na období 2021–2030, která bude navazovat na současnou Státní politiku vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015–2020.

Děkujeme tímto všem zúčastněným – za jejich čas, chuť participovat na setkání a především za cenné postřehy a podněty. Současně děkujeme i těm, kteří projevili zájem se zúčastnit, nicméně vnější okolnosti jim znemožnily na setkání dorazit.

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie