Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

29. 3. 2016 9:27

Seminář k veřejné podpoře v dotační politice vůči neziskovým organizacím se setkal s velkým zájmem

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO), která patří do gesce ministra Dienstbiera, konkrétně Výbor pro Evropskou unii při RVNNO, uspořádal ve čtvrtek 24. března 2016 celodenní Seminář k problematice veřejné podpory v dotační politice vůči neziskovým organizacím.

Smyslem semináře bylo hledat možnosti veřejné podpory v dotační politice vůči nestátním neziskovým organizacím a pomoci tak plynulému a účelnému čerpání evropské podpory i tímto typem právnických osob. To odpovídá i úkolům, stanoveným Státní politikou vůči NNO v letech 2015 - 2020, kterou přijala v létě loňského roku vláda ČR.

Seminář k veřejné podpoře v dotační politice vůči neziskovým organizacím se setkal s velkým zájmem

Seminář vedl JUDr. Michael Kincl, zkušený odborník na problematiku veřejné podpory, který je mimo jiné i soudním znalcem v této oblasti.

Semináře se zúčastnilo více než 60 posluchačů, a to jak zástupců nestátních neziskových organizací, tak ministerstev a krajských úřadů. Účastníci získali nejen ucelený pohled na komplikovanou ochranu hospodářské soutěže z hlediska evropské regulace veřejné podpory, ale získali i odpovědi na své konkrétní otázky.  

Byly zdůrazněny tři principy regulace veřejné podpory.
Za prvé - princip nezbytnosti, to znamená, že veřejnou podporu lze poskytovat pouze tam, kde nefungují tržní mechanismy. Za druhé - princip přiměřenosti, veřejnou podporu je třeba poskytovat pouze ve výši odstranění tržního selhání. A posledním principem je soulad a společný zájem s EU a jejími základními právními principy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie