Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

3. 6. 2015 10:24

Tisková zpráva a zvukový záznam ze semináře "Hlavní, vedlejší a podnikatelská činnost NNO a její výklad napříč českou legislativou"

Dne 2. června 2015 uspořádal Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Unie zaměstnavatelských svazů České republiky seminář k problematice podnikání nestátních neziskových organizací z pohledu platných právních a daňových předpisů. Semináře se zúčastnili odborníci z nestátních neziskových organizací a specialisté z některých ministerstev. Diskuse byla věnována ujasnění si problematiky podnikání nestátních neziskových organizací v aplikační praxi a na konkrétních sporných příkladech. Zvukový záznam ze semináře a z následné diskuse Vám nyní nabízíme ke stažení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie