Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

4. 10. 2013 9:30

Tisková zpráva ze Semináře o veřejné podpoře a pravidlu "de minimis"

Seminář k problematice veřejné podpory a uplatňování pravidla "de minimis" v dotační politice vůči neziskovým organizacím

Dne 3. října 2013 proběhl na půdě Úřadu vlády České republiky seminář k problematice veřejné podpory a uplatňování pravidla "de minimis" v dotační politice státu vůči neziskovým organizacím. Seminář pořádala Rada vlády pro nestátní ziskové organizace, respektive její stálý Výbor pro Evropskou unii.

Seminář zahájila zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady vlády pro nestátní ziskové organizace Monika Šimůnková. Uvedla, že problematika veřejné podpory a správné uplatňování pravidla "de minimis" je nyní vysoce aktuální s ohledem na přípravu České republiky na programové období Evropské unie 2014 – 2020 pro využívání evropských fondů. Řada neziskových organizací považuje principy uplatňování pravidla "de minimis" za nesrozumitelné a nejednoznačné a jsou přesvědčeny o tom, že poskytovatel podpory přesouvá svoji odpovědnost za uplatnění pravidel veřejné podpory na příjemce tím, že raději a preventivně svoji podporu plošně poskytuje v režimu "de minimis" a nehledá jiná řešení. Cílem semináře bylo mimo jiné tuto složitou problematiku objasnit.

Za neziskové organizace vystoupili na semináři Jan Kamenický, finanční ředitel Člověk v tísni, o.p.s. a Marie Sendlerová, předsedkyně Ekonomického kolegia Charity Česká republika a zástupkyně ředitele pro ekonomiku Diecézní charity Brno. Oba vystupující se shodli na tom, že plošné a preventivní uplatňování pravidla "de minimis" limituje neziskové organizace, a to nejen v oblasti sociálních služeb, ale i v oblasti poskytování dalších veřejně prospěšných služeb.

Z pohledu Evropské komise představila problematiku veřejné podpory a pravidla "de minimis" a jeho uplatňování paní Adinda Sinnaeve, zástupkyně DG Competition. Na závěr svého vystoupení zdůraznila, že ve většině případů poskytovatelé podpory vůbec nemusí pravidlo "de minimis" používat.

Dále na semináři vystoupili Linda Maršíková, vedoucí Oddělení koncepce ekonomiky sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, Jaroslav Richter, vedoucí Oddělení finančního řízení programů Evropské unie Ministerstva pro místní rozvoj a Milan Bumbálek, ředitel Odboru veřejné podpory z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Představili uplatňování pravidla "de minimis" v České republice v současnosti a předběžně i v budoucím programovém období z hlediska svých úřadů.

Všichni přednášející se jednomyslně shodli na tom, že kromě pravidla "de minimis" existují jiné, lepší režimy poskytování podpory, např. blokové výjimky, notifikace Evropskou komisí a zejména pak služby obecného hospodářského zájmu, kterým byla věnována podstatná část semináře. Pravidlo "de minimis" by mělo být používáno poskytovateli podpory jen jako poslední možnost.

Prezentace, k jejichž zveřejnění máme svolení jejich autorů, nabízíme ke stažení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie