Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

15. 5. 2014 14:36

Tisková zpráva ze semináře "Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu ČR do EU"

Dne 12. května 2014 uspřádala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, jejímž předsedou je Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, ve spolupráci s Centrem pro výzkum neziskového sektoru Masarykovy univerzity a Zastoupením Evropské komise v České republice seminář "Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie". Seminář byl zařazen mezi oficiální akce, konané k výročí deseti let vstupu České republiky do Evropské unie.

Seminář byl věnován zhodnocení situace nestátních neziskových organizací v České republice ve vývoji i v současnosti, vývoji státní politiky vůči tomuto typu subjektů, palčivým tématům současnosti a možnostem jejich řešení. Byla prezentována statistická data ze satelitního účtu neziskových institucí Českého statistického úřadu o výkonnosti, financování, podílu na zaměstnanosti, stavu dobrovolnictví v nestátních neziskových organizacích, a to ve mezinárodním srovnání. Část semináře byla věnována financování neziskových organizací z veřejných i soukromých zdrojů, jejich profesionalitě a profesionalizaci. Zazněly úvahy zástupců neziskového sektoru i zástupců státní správy o právní úpravě veřejné prospěšnosti a o možnostech a výsledcích naplňování principu partnerství státních orgánů a neziskového sektoru. Pozornost byla věnována nové legislativě, zejména dopadům nového občanského zákoníku v diskutované oblasti.

Díky vystoupení  Jana Michala, vedoucího Zastoupení Evropské unie v České republice, zazněly na semináři i priority Evropské komise v oblasti neziskového sektoru, k nimž patří zejména naplňování principu partnerství s veřejnou správou, problematika legitimity a transparentnosti a příprava právní úpravy evropské nadace.

Prezentace, které na semináři zazněly, Vám nabízíme ke stažení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie