Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

6. 2. 2020 12:33

Veřejné konzultace k přípravě akčního plánu ČR "Partnerství pro otevřené vládnutí"

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vyhlásilo veřejné konzultace k přípravě Akčního plánu ČR "Partnerství pro otevřené vládnutí". Posláním této iniciativy je podporovat zapojení nevládního sektoru a občanské společnosti do rozhodování o záležitostech, které se jich dotýkají a které jsou pro ně podstatné.

V pondělí 27. ledna vyhlásilo Ministerstvo spravedlnosti veřejné konzultace k přípravě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Cílem těchto konzultací je shromáždění návrhů na závazky České republiky v oblasti otevřeného vládnutí, které by mohly v následujících dvou letech přispět k otevřenějšímu vládnutí v České republice.

Návrhy na závazky mohou zájemci zasílat písemně na e-mailovou adresu OGP@msp.justice.cz nejpozději do 24. února 2020 nebo je osobně prezentovat na veřejném workshopu, který se uskuteční 2. března 2020 a kterým první kolo veřejných konzultací skončí.

Více na:https://www.justice.cz/?clanek=verejnost-se-muze-podilet-na-pripravach-noveho-akcniho-planu-partnerstvi-pro-otevrene-vladnu-1

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie