Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

2. 6. 2020 9:17

Vláda schválila nový návrh Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Vláda svým usnesením č. 591 ze dne 1. června 2020 schválila Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen "Zásady ") jsou závazným předpisem pro ústřední orgány státní správy poskytující dotace NNO, a to již od roku 2001, kdy byly první Zásady schváleny vládou. 

Zásady stanovují obecná pravidla, která sjednocují poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu nad požadavky rozpočtových pravidel. Cílem je, aby orgány státní správy poskytovaly dotace NNO podle jednotných pravidel, například pokud jde o možnosti spolufinancování dotace, termíny dotačního řízení apod. Zásady přispívají k transparentnosti a efektivnosti v oblasti poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu.  

Zásady byly zpracovány sekretariátem Rady vlády pro NNO na základě činnosti meziresortní pracovní skupiny pro novelizaci Zásad, složené ze zástupců všech dotujících ústředních orgánů státní správy, včetně Národní sportovní agentury a Ministerstva financí. Předkládaný návrh je výsledkem úzké spolupráce členů této pracovní skupiny. 

Přílohou Zásad je smlouva o spolupráci. Předmětem smlouvy je rozvoj a podpora spolupráce mezi poskytovatelem dotace a organizací, která je dána zájmem poskytovatele na realizaci víceletého projektu. Smlouva o spolupráci nevytváří právní nárok na dotaci. 

Zásady nabývají účinnosti dnem schválení vládou. Příslušné materiály jsou přílohou této aktuality. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie