Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

25. 1. 2017 9:58

Výbor pro Evropskou unii Rady vlády pro NNO se věnoval překážkám v čerpání evropských dotací nestátními neziskovými organizacemi

V úterý 24. ledna se v budově Úřadu vlády ČR ve Vladislavově ulici konala schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (NNO).

Hlavním tématem prvního letošního zasedání byl rozbor překážek NNO při získávání podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESIF“) v programovém období let 2014 až 2020.  Zvýšení počtu konečných příjemců z řad NNO (alespoň na 4% z celkového počtu registrovaných NNO) představuje jeden z významných úkolů, který uložila vláda České republiky svým usnesením ze dne 29. července 2015 č. 608 ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedovi rady vlády pro NNO.

Členové výboru předložili popis zásadních překážek, kterým čelí NNO při čerpání podpory z ESIF.  Jde o administrativní náročnost celého procesu, potíže s jednotným elektronickým systémem MS 2014 +, se změnami podmínek výzev v průběhu jejich administrace apod. O těchto námětech budou zástupci výboru jednat s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Jednání se zúčastnili také Ing. Karel Dobeš (místopředseda představenstva Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR) a Mgr. Tomáš Chmela (tajemník Sdružení místních samospráv ČR), kteří konstatovali, že potíže nestátních neziskových jsou totožné se zkušenostmi, které mají s čerpáním podpory z ESIF  obce a malé podniky.  Proto se k jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj obě instituce připojí. 

 Na závěr schůze členové výboru, kteří zastupují neziskový sektor v monitorovacích výborech jednotlivých operačních programu, informovali o aktuálním stavu implementace operačních programů z hlediska nestátních neziskových organizací.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie