Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

10. 6. 2014 14:53

Výroční zpráva 2013

Dne 4. června 2014 byla vládě pro informaci předložena Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2013. Výroční zpráva shrnuje záměry, splněné úkoly a dosažené cíle Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a jejích dvou výborů (Výboru pro legislativu a financování a Výboru pro Evropskou unii) v uplynulém roce.

Výroční zpráva je ke stažení v sekci Dokumenty.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie