Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

29. 7. 2019 14:25

Výsledky dotačního řízení pro rok 2019 v programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

Předkládáme výsledky dotačního řízení v programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2019.

Pro rok 2019 bylo podáno celkem 5 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 4 žadatelům byla dotace poskytnuta a 1 žádost byla zcela zamítnuta. Kompletní konečné výsledky naleznete v příloze.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie