Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

6. 2. 2020 10:57

Zápis z jednání Výboru pro Evropskou unii RVNNO ze dne 22. ledna 2020

Dne 22. ledna 2020 proběhlo jednání Výboru pro Evropskou unii při RVNNO.

Program jednání:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Kontrola úkolů z minulé schůze
  3. Aktuální informace o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Výboru pro legislativu a financování
  4. Aktuální informace o programovém období ESIF 2020+
  5. Stav implementace operačních programů aktuálního programového období ESIF a práce v přípravných výborech jednotlivých OP pro nové programové období ESIF z hlediska nestátních neziskových organizací – referují zástupci nestátních neziskových organizací v monitorovacích výborech
  6. Příprava nové Strategie státu vůči občanskému sektoru
  7. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie