Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

7. 1. 2022 16:52

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 10. prosince 2021

Poslední zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace („Rada“) v roce 2021 proběhlo v den, který je již přes padesát let připomínán jako Mezinárodní den lidských práv. Účastníci jednání hned v úvodu uctili minutou ticha památku právě zesnulého Petra Uhla, někdejšího disidenta a zastánce lidských práv a také historicky prvního zmocněnce vlády pro lidská práva, jehož pohřeb se symbolicky konal právě v tento den.

Následovalo řádné zasedání Rady pod vedením její místopředsedkyně, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Heleny Válkové.

Jedním z nejdůležitějších bodů jednání bylo představení pracovní verze materiálu Metodika pro ministerstva a ústřední správní úřady ke zvýšení míry participace nestátních neziskových organizací v rámci poradních orgánů a pracovních skupin a při tvorbě dokumentů („Metodika participace“). Následná diskuse přinesla mnoho koncepčních i obsahových připomínek a podnětů, které budou využity při zpracování finální verze materiálu. Po meziresortním i veřejném připomínkování bude Metodika participace předložena ke schválení členům Rady na jejím prvním zasedání v roce 2022.

Program zasedání:

 1. Zahájení zasedání místopředsedkyní Rady
 2. Kontrola úkolů ze zasedání Rady ze dne 20. července 2021
 3. Představení pracovní verze připravovaného materiálu Metodika pro ministerstva a ústřední správní úřady ke zvýšení míry participace nestátních neziskových organizací v rámci poradních orgánů a pracovních skupin při tvorbě dokumentů
 4. Představení materiálu Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020
 5. Představení Programu Občané, rovnost, práva a hodnoty 2021-2027
 6. Informační blok
  1. Informace o činnosti Výboru pro legislativu a financování
  2. Informace o činnosti Výboru pro Evropskou unii
  3. Informace o činnosti Pracovní skupiny k veřejným sbírkám
 7. Různé

Více v přiloženém zápisu.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie