Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

7. 1. 2021 13:38

Závěrečná zpráva o plnění úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020

Materiál byl předložen vládě ČR pro informaci na jednání dne 14. prosince 2020 na základě usnesení vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 608.

Závěrečné zpráva o plnění úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 (dále jen „Zpráva“) se týká zhodnocení realizace úkolů, které jsou definovány v příloze předmětného usnesení. Zpráva seznamuje s průběhem realizace jednotlivých úkolů a soustředí se na identifikaci případných překážek a potenciálu pro další rozvoj v daných oblastech. Zpráva tvoří také jedno z východisek pro tvorbu nového strategického materiálu směrem k nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“), který koncepčně vymezuje spolupráci veřejné správy s nestátním neziskovým sektorem a NNO v časovém období let 2021 až 2030. 

Obecně lze zhodnotit, že plnění jednotlivých úkolů proběhlo v zásadě úspěšně. Tam, kde byl identifikován potenciál pro další rozvoj dané tematické oblasti, vstupuje téma do navazující strategie směrem k NNO na léta 2021 až 2030. 

Materiál vzhledem ke svému informačnímu charakteru neprošel meziresortním připomínkovým řízením. Materiál nemá dopad na rovnost mužů a žen, na veřejné rozpočty, na životní prostředí ani na podnikatelské prostředí ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie