Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Předseda

Andrej Babiš

Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

Mgr. Aleš Mrázek, Th.D.


tajemník
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Úřad vlády České republiky

Členové

Mgr. Robert Basch

výkonný ředitel
Nadace Open Society Fund Praha

Ing. Martina Berdychová

předsedkyně
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

Mgr. Kateřina Blažková

náměstkyně pro řízení sekce správy a řízení organizací
Ministerstvo obrany

Oldřich Bubeníček

člen Rady Asociace krajů České republiky
Asociace krajů České republiky

Mgr. Lenka Černá

předsedkyně
Národní asociace dobrovolnictví

JUDr. Lenka Deverová

členka dozorčí rady
Horská služba, o.p.s.

Pavla Dusíková Jindrová, MSc.

odborná garantka
Místní akční skupina Aktivios, z.s.

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl

předseda
Sdružení sportovních svazů České republiky

Ing. Jiří Havlíček

náměstek
Ministerstvo zemědělství

Ondřej Hrab

ředitel
Divadlo Archa, o.p.s.

doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

předseda Společnost pro studium neziskového sektoru, z.s.

Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová

náměstkyně
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Silvana Jirotková

náměstkyně
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Jan Kamenický

finanční ředitel
Člověk v tísni, o.p.s.l

Ing. David Koppitz

pověřený náměstek
Ministerstvo pro místní rozvoj

Mgr. Marta Kotecká Misíková

Beleco, z.s.


Ing. Jiří Krist

místopředseda
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Ing. Jan Kříž

náměstek
Ministerstvo životního prostředí

Ing. Mgr. Matěj Lejsal

ředitel
Domov Sue Ryder, z.ú.

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

náměstek
Ministerstvo vnitra

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.

náměstek pro řízení sekce živého umění
Ministerstvo kultury

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.

náměstkyně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Jiří Rudolf

místopředseda
Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

Ing. Zbyněk Spousta

náměstek ministra
Ministerstvo spravedlnosti


RNDr. Jiří Stejskal

ředitel
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Ing. Ondřej Šejtka

ředitel kanceláře Česká rada dětí a mládeže

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

náměstkyně Ministerstvo zdravotnictví

Ing. Martin Tlapa

náměstek
Ministerstvo zahraničních věcí

Ing. Karel Tyll

náměstek
Ministerstvo financí