Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Předseda

Andrej Babiš

Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

Mgr. Aleš Mrázek, Th.D.


tajemník
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Úřad vlády České republiky

Členky a členové

Mgr. Robert Basch

výkonný ředitel
Nadace Open Society Fund Praha

Ing. Marie Bílková

náměstkyně ministryně Ministerstvo financí

Mgr. Kateřina Blažková

náměstkyně pro řízení sekce správy a řízení organizací Ministerstvo obrany

Oldřich Bubeníček

člen Rady Asociace krajů České republiky
Asociace krajů České republiky

Mgr. Lenka Černá

předsedkyně
Národní asociace dobrovolnictví

JUDr. Lenka Deverová

členka dozorčí rady
Horská služba, o.p.s.

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl

předseda
Sdružení sportovních svazů České republiky

Ing. Jiří Havlíček

náměstek
Ministerstvo zemědělství


Ondřej Hrab

ředitel
Divadlo Archa, o.p.s.

doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

předseda
Společnost pro studium neziskového sektoru, z.s.

Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová

náměstkyně
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Silvana Jirotková

náměstkyně
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Jan Kamenický

finanční ředitel
Člověk v tísni, o.p.s.

PhDr. Marie Kaufmann

evaluátorka
EVASCO s.r.o.

Ing. David Koppitz

pověřený náměstek
Ministerstvo pro místní rozvojPhDr. Karel Kovář, PhD.

náměstek sekce vzdělávání, sportu a mládeže
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Jiří Krist

místopředseda
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Ing. Jan Kříž

náměstek
Ministerstvo životního prostředí

Ing. Mgr. Matěj Lejsal

ředitel
Domov Sue Ryder, z.ú.

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.

náměstek pro řízení sekce živého umění
Ministerstvo kultury

Mgr. Silvie Pýchová

ředitelka Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.

Ing. Jiří Rudolf

místopředseda
Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

Ing. Zbyněk Spousta

náměstek ministra
Ministerstvo spravedlnosti


RNDr. Jiří Stejskal

ředitel
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Ing. Ondřej Šejtka

ředitel kanceláře Česká rada dětí a mládeže

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

náměstkyně Ministerstvo zdravotnictví

Ing. Martin Tlapa

náměstek
Ministerstvo zahraničních věcí

Mgr. Radka Vladyková

výkonná ředitelka
Svaz měst a obcí ČR

Mgr. Petr Vokáč

pověřen řízením
Ministerstvo vnitra

Mgr. Karel Vondráček

vedoucí Střediska sociálních služeb
STŘED, z.ú.