Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Předseda

Andrej Babiš

Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

Mgr. Martina Štěpánková

náměstkyně pro řízení
Sekce pro lidská práva Úřadu vlády České republiky

Členové

Mgr. Robert Basch

výkonný ředitel
Nadace Open Society Fund Praha

Ing. Pavel Beran

náměstek ministryně
Ministerstvo obrany

Ing. Martina Berdychová

předsedkyně
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

Oldřich Bubeníček

člen Rady Asociace krajů České republiky
Asociace krajů České republiky

Mgr. Lenka Černá

ředitelka a předsedkyně rady spolku
Dobrovolnické centrum, z.s.

JUDr. Lenka Deverová

členka dozorčí rady
Horská služba, o.p.s.

Pavla Dusíková Jindrová, MSc.

odborná garantka
Místní akční skupina Aktivios, z.s.

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl

předseda
Sdružení sportovních svazů České republiky

Mgr. Jana Hanzlíková

náměstkyně ministryně
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Jiří Havlíček

náměstek ministra
Ministerstvo zemědělství

Ondřej Hrab

ředitel
Divadlo Archa, o.p.s.

JUDr. Kateřina Kalistová

náměstkyně ministra
Ministerstvo kultury

Ing. Jan Kamenický

finanční ředitel
Člověk v tísni, o.p.s.

Ing. David Koppitz

pověřený náměstek ministra
Ministerstvo pro místní rozvoj

Mgr. Marta Kotecká Misíková

Beleco, z.s.

Ing. Jiří Krist

místopředseda
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Ing. Jan Kříž

náměstek ministra
Ministerstvo životního prostředí

Ing. Mgr. Matěj Lejsal

ředitel
Domov Sue Ryder, z.ú.

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

náměstek ministra
Ministerstvo vnitra

Mgr. Aleš Mrázek, Th.D.

tajemník
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.

náměstkyně ministra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Jiří Rudolf

místopředseda
Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

Ing. Aleš Sedláček

předseda
Česká rada dětí a mládeže

RNDr. Jiří Stejskal

ředitel
Diecézní charita Hradec Králové

PhDr. Hana Šilhánová

odborná garantka rozvoje programů
Nadace rozvoje občanské společnosti

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

náměstkyně ministra
Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Filip Terš

pověřený náměstek ministryně
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Martin Tlapa

náměstek ministra
Ministerstvo zahraničních věcí

Ing. Karel Tyll

náměstek ministryně
Ministerstvo financí

Mgr. Ing. Michal Veselý

ředitel pro rozvoj
Nadace Partnerství

Mgr. Vladimír Zimmel

náměstek ministra
Ministerstvo spravedlnosti