Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

15. 7. 2015 11:20

Dílčí studie ke Státní politice vůči NNO na léta 2015 - 2020

Dílčí studie k připravované Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 - 2020

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace má za úkol zpracovat návrh Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020 (dále jen "Státní politika"). Cílem Státní politiky bude vymezit politiku státu vůči vůči nestátním neziskovým organizacím (dále jen "NNO") koncepčním dokumentem, schváleným vládou, který bude sloužit jako východisko pro rozvoj a monitoring koncepčních opatření, která může stát a jeho orgány uplatňovat ve prospěch udržitelnosti (případně rozvoje) NNO a jejich role ve společnosti.

Základními principy Státní politiky by měly být:

  • Podpora trvalé udržitelnosti silných, rozmanitých a nezávislých NNO
  • Efektivní a transparentní navrhování státních (veřejných) politik vůči NNO včetně legislativních opatření, financování i institucionální zajištění
  • ›Podpora dobrovolnictví a dárcovství jako projevu občanské participace na veřejném blahu
  • Rozvoj efektivního a smysluplného partnerství a spolupráce mezi veřejnou správou a NNO

Jako východisko ke zpracování Státní politiky bylo sekretariátem RVNNO zadáno několik dílčích studií, které se týkají jednotlivých klíčových témat, vztahujících se k NNO v České republice. Tyto studie předních akademiků i představitelů NNO budeme průběžně zveřejňovat zde na těchto webových stránkách. Studie nejsou primárně určeny k připomínkám, nicméně uvítáme jakékoli Vaše reakce, návrhy, doporučení apod. na e-mailové adrese sramkova.marcela@vlada.cz

Jednotlivé pracovní verze Státní politiky budou kromě jejich projednání v Radě vlády pro NNO a jejích výborech diskutovány i se zástupci NNO v rámci několika kulatých stolů.

JUDr. Hana Frištenská, v.r.
vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro NNO

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty