Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

11. 10. 2010 10:52

Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti

Tisková zpráva

Ve dnech 9. a 10. září 2010 se konala v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Úřadu vlády České republiky "Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti". Konferenci pořádal zmocněnec vlády pro lidská práva Michael Kocáb u příležitosti zahájení prací na paragrafovaném znění zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Věcný záměr zákona byl vládou schválen 24. května 2010 a naplňuje programové prohlášení vlády v oblasti transparentnosti grantů a dotací. Cílem konference bylo diskutovat podstatu zákona i jeho jednotlivé části. Zejména se pak mezi účastníky diskutoval problém definice veřejně prospěšných činností a služeb, otázka výhod, které obdrží organizace, která získá status veřejné prospěšnosti, a otázka rizik, jaké tento zákon může pro neziskový sektor představovat.

Konference se zúčastnili zástupci neziskového sektoru, akademické i podnikatelské sféry. Kromě přednášek prof. JUDr. Ivo Telece, CSc. a prof. Dr. JUDr. Karla Eliáše o vývoji, který s sebou přinese nový občanský zákoník, a přednášky Ing. Martina Jareše o připravované daňové reformě a jejím dopadu na neziskový sektor, se účastníci měli možnost seznámit s praxí v zahraničí. Na konferenci přijali pozvání přední odborníci v této oblasti z Nizozemí, Velké Británie, Spojených států amerických, Maďarska a Polska.

Výsledkem konference je mnoho podnětů, které jsou pro práci na paragrafovaném znění inspirací a poučením. Proběhne analýza daňových výhod pro neziskový sektor z pohledu jejich efektivity a výhodnosti. Zúčastnění se shodli na potřebě vyváženosti výhod, které sebou tento zákon pro organizace přinese, a povinností, které na ně naloží. Jako nejdůležitější však všichni považují vytvoření pregnantní definice veřejné prospěšnosti.

Na závěr této dvoudenní úspěšné akce Michael Kocáb, řekl: "Touto úpravou cílíme na to, co je v západním světě normální - stát je pouze moderátorem vztahu mezi neziskovým sektorem a veřejností. Smyslem zákona je tedy udržení kvality, důvěryhodnost a bezprostřednost tohoto vztahu. Proto v připravovaném zákoně se musíme vyvarovat laciných a líbivých kompromisů. Musíme cílit na maximální kvalitu zákonné úpravy, která ve výsledku pomůže všem."

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty