Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

4. 8. 2017 9:31

Průběžná informace o stavu přípravy státní podpory firemního dárcovství

Dne 24. července 2017 projednala vláda materiál s názvem "Průběžná informace o plnění úkolu připravit a vládě předložit návrh státní podpory rozvoje firemního dárcovství".

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty