Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Informační zdroje o NNO

15. 2. 2007 13:24

Veřejný rejstřík a Sbírka listin

Dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů se veřejnými rejstříky rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy a je veden soudem v elektronické podobě. Zapisují se do něj zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter