Informační zdroje o NNO

15. 2. 2007 12:52

Registr ekonomických subjektů

Údaje o jednotlivých NNO podle jejich právní formy lze získat z Registru ekonomických subjektů (RES). RES, vedený Českým statistickým úřadem (ČSÚ) podle § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, je v rozsahu stanoveném tímto zákonem veřejným seznamem. Zápis do registru má pouze evidenční význam. Ekonomické subjekty, kterými se rozumí právnické subjekty a fyzické osoby s postavením podnikatele, se do registru zapisují na základě údajů, které ČSÚ získal podle zvláštních zákonů nebo podle zákona o státní statistické službě. Registr se pravidelně aktualizuje a každé čtvrtletí jsou k dispozici informace o počtu evidovaných subjektů podle vybraných základních třídících hledisek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter