Zápisy ze schůzí

21. 6. 2021 9:42

11. května 2021

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování ze dne 11. května 2021.

Program jednání:

  1. Zahájení a schválení programu 
  2. Informace o práci sekretariátu a kontrola úkolů z posledního jednání Výboru (28. ledna 2021)
  3. Představení materiálu „Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022“
  4. Představení a projednání výsledku meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030“
  5. Informace o činnosti Pracovní skupiny k veřejným sbírkám
  6. Informace k zahájení nové Pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástup-ců občanské společnosti v participativních procesech (složení a plán činnosti)
  7. Různé 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty